วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
เครื่องแบบกรม

เครื่องแบบกรม

เครื่องแบบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มี 3 แบบ ใช้ในโอกาสที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย

(1) เสื้อคอพับสีฟ้าอ่อน แขนยาวรัดข้อมือ มีดุมที่ข้อมือข้างละ 1 ดุม หรือแขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย มีกระเป๋าเย็บติดที่อกเสื้อ ข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่งกว้าง 3.5 เซนติเมตร มุมกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม มีใบปกกระเป๋าเป็นรูปมนชายกลางแหลมหรือตัดมุม มีดุมขัดใบปกกระเป๋าข้างละ 1 ดุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋า ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3.5 เซนติเมตร ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 6 ดุม ระยะห่างเท่าๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ ติดเครื่องหมายราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำด้วยโลหะสีทอง ที่ปกคอเสื้อทั้งสองข้าง ที่ไหล่เสื้อทั้งสองข้างประดับอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งยาวตามความยาวของบ่า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ขัดดุมทุกดุม ยกเว้นดุมบนสุดที่อกเสื้อติดกับคอ และให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

(2) เสื้อคอแบะสีกรมท่า แขนยาวทรงกระบอกคอแบะออก ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างเท่าๆกันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ ที่อกเสื้อมีกระเป๋ารูปสี่เหลี่มตัดมุมที่ก้นกระเป๋าทั้งสองข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า มีใบปกกระเป๋าและตัดมุมรับกับก้นกระเป๋า มีดุมขัดใบปกกระเป๋าข้างละ 1 ดุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋า ให้ปักเครื่องหมายราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำด้วยไหมทักสีทองที่ปกคอเสื้อข้างซ้าย และให้ปักเครื่องหมายตำแหน่งด้วยไหมสีทองที่ปกคอเสื้อข้างขวา สำหรับเครื่องหมายตำแหน่งให้อนุโลมตามข้อ 14 แต่ให้มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง และให้พับปลายแขนเสื้อขึ้มมาเพียงศอกเมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

(3) เสื้อคอแบะสีฟ้าอ่อน แขนยาวทรงกระบอกคอแบะออก ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ติดดุมตามแนวอกเสื้อ 5 ดุม ระยะห่างเท่าๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเสื้อ ที่อกเสื้อมีกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมตัดมุมที่ก้นกระเป๋าทั้งสองข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามแนวดิ่งกว้าง 3.5 เซนติเมตร มุมกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม มีใบปกกระเป๋าเป็นรูปมนชายกลางแหลมหรือตัดมุม มีดุมขัดใบกระเป๋าข้างละ 1 ดุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋าให้ปักเครื่องหมายราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำด้วยไหมทักสีทองที่ปกคอเสื้อข้างซ้าย และให้ปักเครื่องหมายตำแหน่งด้วยไหมสีทองที่ปกคอเสื้อข้างขวา สำหรับเครื่องหมายตำแหน่งให้อนุโลมตามข้อ 14 แต่ให้มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง และให้พับปลายแขนเสื้อขึ้มมาเพียงศอกเมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

ทั้งนี้ เสื้อทั้ง 3 แบบจะมีเครื่องหมายราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปักไว้ที่แขนเสื้อข้างซ้าย และปักเครื่องหมายแสดงต้นสังกัดตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด ไว้ที่แขนเสื้อข้างขวาหรือที่อกเสื้อหรือกระเป๋าเสื้อด้านขวา

รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
- กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- สรุปสาระสำคัญของ
เครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖