สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช.
ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
News Clipping
  • * สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ ตามช่วงเวลา (เดือนและปีที่ต้องการ)


ข่าวประจำวันที่ 18 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวันที่

ข่าวประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 15 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 12 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 11 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 10 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 09 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 08 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 05 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 04 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 03 มกราคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us