วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
News Clipping
  • * สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ ตามช่วงเวลา (เดือนและปีที่ต้องการ)


ข่าวประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

ข่าวประจำวันที่ 08 พฤษภาคม 2561

สรุปข่าวประจำวัน

จากจำนวนทั้งหมด 22 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖