คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ติดต่อเรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์
โทรศัพท์ :

(+66) 0 2141 1299-30

โทรสาร
โทรสาร :

(+66) 0 2143 9242

แจ้งเรื่องร้องเรียน