DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้บำรุงสภากาชาดไทย

  • 23-12-2016
  • View: 165

 

          เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สบก.) จัดการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2559 เพื่อจัดหารายได้ด้วยการจัดทำสลากกาชาดขึ้นจำหน่ายหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายทดแทนรายได้ที่ต้องงดจัดงานกาชาด ประจำปี 2560 เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนี้นายพชรพง ทุมมาศ เลขานุการกรม ผู้แทนอธิบดี ทช. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักบริหารกลาง อาคาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    

คลิกดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ทช.หารือเตรียมจัดงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ทช.หารือเตรียมจัดงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางขั้นตอนการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน

ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางขั้นตอนการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนและการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี

ทช.ระดมรับฟังความคิดเห็นแนวทาง หลักเกณฑ์การสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง

ทช.ระดมรับฟังความคิดเห็นแนวทาง หลักเกณฑ์การสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทาง/หลักเกณฑ์การสนับสนุน

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมุ่งเน้น

ทช.ร่วมหารือบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ทช.ร่วมหารือบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมหารือ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us