DMCR NEWS

ทช.หารือคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

  • 22 ส.ค. 2560
  • 217

          เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธาน ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอทช. พร้อมด้วยนายบำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการฯจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลอละชายฝั่ง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง