เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

สัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง พื้นที่คุ้มครองทางทะเลสำหรับทรัพยากรข้ามถิ่น

  • 25-08-2017
  • View: 217

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผชช. อุกกฤต สตภูมินทร์ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการเปิดการสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง พื้นที่คุ้มครองทางทะเลสำหรับทรัพยากรข้ามถิ่น  (Regional Seminar on Marine Protected Area for Transboundary Resources) ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.) ร่วมกับ IUCN จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคล แกรน คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางหรือบทเรียนในการศึกษาหรือการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่มีลักษณะการอพยพข้ามถิ่น ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลสำหรับทรัพยากรข้ามถิ่น และพัฒนาความร่วมมือในด้านการดำเนินงานวิจัยในระดับภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 60 คน จากประเทศ กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย จีน และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ หน่วยงานในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย IUCN และ IOC-WESTPAC

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)

ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมผู้บริหาร...

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมในโครงการ พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตภายในหน่วยงาน...

รมว.ทส.นำทีมพบประชาชนเกาะสมุย

รมว.ทส.นำทีมพบประชาชนเกาะสมุย
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พบประชาชน...

ทช.จับมือกองทัพและมหาดไทยคุ้มครอง 3 เกาะ

ทช.จับมือกองทัพและมหาดไทยคุ้มครอง 3 เกาะ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ เกาะเต่า...

ทช. ติวเข้มเสริมสร้างความรู้งานด้าน พ.ร.บ.ทช. พ.ศ. 2558

ทช. ติวเข้มเสริมสร้างความรู้งานด้าน พ.ร.บ.ทช. พ.ศ. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล...

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖