DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

สัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง พื้นที่คุ้มครองทางทะเลสำหรับทรัพยากรข้ามถิ่น

  • 25-08-2017
  • View: 115

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ผชช. อุกกฤต สตภูมินทร์ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการเปิดการสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง พื้นที่คุ้มครองทางทะเลสำหรับทรัพยากรข้ามถิ่น  (Regional Seminar on Marine Protected Area for Transboundary Resources) ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.) ร่วมกับ IUCN จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม มิราเคล แกรน คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางหรือบทเรียนในการศึกษาหรือการจัดการทรัพยากรทางทะเลที่มีลักษณะการอพยพข้ามถิ่น ระดมความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้มาตรการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลสำหรับทรัพยากรข้ามถิ่น และพัฒนาความร่วมมือในด้านการดำเนินงานวิจัยในระดับภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 60 คน จากประเทศ กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย จีน และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ หน่วยงานในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย IUCN และ IOC-WESTPAC

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

อทช.จตุพร ลงพื้นที่มอบนโยบาย สบทช.1

อทช.จตุพร ลงพื้นที่มอบนโยบาย สบทช.1
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ทำการ พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทช.บูรณาการตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหา IUU

ทช.บูรณาการตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหา IUU
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่ใน จ.ชุมพร เพื่อติดตามการปฏิบัติงานแบบบูรณาการตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหา

ทช.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

ทช.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง /นายเกรียง มหาศิริ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/หน่วยงานระดับกรม ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ทช.ระดมสมองบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด

ทช.ระดมสมองบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด
ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาดถือว่าเป็นทรัพยากรชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปป่าชายเลนชอบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นดินเลน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us