DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 28 ส.ค. 2560
  • 265

         เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศอทช.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ในการนี้ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารกรม ทช. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม301 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง