DMCR NEWS

ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทาง/หลักเกณฑ์การสนับสนุนชุมชนชายฝั่งมาตรา 16 พรบ.ทช.

  • 31 ส.ค. 2560
  • 305

          เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทาง/หลักเกณฑ์การสนับสนุนชุมชนชายฝั่งมาตรา 16 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 โดยมีน.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมดังกล่าวนี้ ได้มีวิทยากรจากกองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนชุมชนชายฝั่งตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

    

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง