DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

พล.อ.สุรศักดิ์ เปิดเวทีประชารัฐขจัดขยะทะเล

  • 01-09-2017
  • View: 133

          เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมขยะทะเลระดับประเทศ "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" เพื่อเป็นการร่วมกันระดมสมองและหาแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม ในการก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่แห่งการจัดการขยะทะเล โดยการร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์แผนการดำเนินการ และ  roadmap ซึ่งมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมดังกล่าว และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปกท.ทส.) ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์และยุทธศาสตร์การจัดการขยะของประเทศไทย" ทั้งนี้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพเรือ องค์กรด้านการวิจัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เครือข่ายบริษัทต่างๆ มหาวิทยาลัยต่างๆ และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

อทช.จตุพร ลงพื้นที่มอบนโยบาย สบทช.1

อทช.จตุพร ลงพื้นที่มอบนโยบาย สบทช.1
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ทำการ พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทช.บูรณาการตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหา IUU

ทช.บูรณาการตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหา IUU
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่ใน จ.ชุมพร เพื่อติดตามการปฏิบัติงานแบบบูรณาการตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหา

ทช.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

ทช.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง /นายเกรียง มหาศิริ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/หน่วยงานระดับกรม ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ทช.ระดมสมองบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด

ทช.ระดมสมองบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด
ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาดถือว่าเป็นทรัพยากรชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปป่าชายเลนชอบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นดินเลน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us