DMCR NEWS

พล.อ.สุรศักดิ์ เปิดเวทีประชารัฐขจัดขยะทะเล

  • 1 ก.ย. 2560
  • 330

          เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมขยะทะเลระดับประเทศ "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" เพื่อเป็นการร่วมกันระดมสมองและหาแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม ในการก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่แห่งการจัดการขยะทะเล โดยการร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์แผนการดำเนินการ และ  roadmap ซึ่งมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมดังกล่าว และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปกท.ทส.) ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์และยุทธศาสตร์การจัดการขยะของประเทศไทย" ทั้งนี้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพเรือ องค์กรด้านการวิจัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เครือข่ายบริษัทต่างๆ มหาวิทยาลัยต่างๆ และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง