DMCR NEWS

ทช.ติดตามผลงาน เร่งรัดงบประมาณ 2560

  • 4 ก.ย. 2560
  • 370

          เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ครั้งที่ 5/2560 โดยมีน.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 50 คน ประกอบด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผอ.สำนัก ผอ.สถาบัน ผู้เชี่ยวชาญฯ เลขานุการกรม  ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่1-7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงอธิบดีฯ ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง