DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.ให้สัมภาษณ์เรื่องวิกฤติปะการังฟอกขาวในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

  • 05-09-2017
  • View: 99

          เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2560 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวไทยพีบีเอส ในประเด็นเรื่องวิกฤติปะการังฟอกขาวใน 1 ปีที่ผ่านมา โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการประกาศใช้คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 445/2560 และ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 17 เพื่อเป็นการลดผลกระทบและภัยคุกคามจากมนุษย์ที่จะส่งผลต่อวิกฤติดังกล่าว ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศคำสั่ง และ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 17 นั้น ส่งผลให้สถานการณ์ปะการังฟอกขาวเริ่มดีขึ้นตามลำดับ และกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและได้ดำเนินการโครงการฟื้นฟูปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเพิ่มเติม รวมทั้งได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการแพร่กระจายของเต่ากระ ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย เพื่อนำบทสัมภาษณ์นี้ไปเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ให้สาธารชนได้รับรู้ถึงข้อมูลทางด้านทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศของสัตว์ทะเลที่มีอยู่ในประเทศไทย ณ สำนักงานอธิบดี ห้องปฏิบัติงานรองอธิบดี (นายโสภณ ทองดี) ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

รมว.ทส.ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด

อทช.จตุพร ลงพื้นที่มอบนโยบาย สบทช.1

อทช.จตุพร ลงพื้นที่มอบนโยบาย สบทช.1
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ทำการ พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทช.บูรณาการตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหา IUU

ทช.บูรณาการตรวจเรือประมงแก้ไขปัญหา IUU
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ลงพื้นที่ใน จ.ชุมพร เพื่อติดตามการปฏิบัติงานแบบบูรณาการตรวจเรือประมงเพื่อแก้ไขปัญหา

ทช.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

ทช.เข้าร่วมระดมความคิดเห็นปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง /นายเกรียง มหาศิริ ผอ.ส่วนส่งเสริมฯ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/หน่วยงานระดับกรม ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ทช.ระดมสมองบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด

ทช.ระดมสมองบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด
ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาดถือว่าเป็นทรัพยากรชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปป่าชายเลนชอบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นดินเลน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us