DMCR NEWS

ทช.ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

  • 6 ก.ย. 2560
  • 298

          เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในการทำวิจัย และงานวิชาการด้านอื่น โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปกท.ทส.) และรองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี NIDA เป็นผู้ลงนามร่วมกัน ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง