งานประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบามศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสอนของพ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ปลัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

  • 05-10-2017
  • View: 40

          วันนี้ (5 ต.ค.60 ) เวลา 08.45 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปก.ทส.) เดินทางไปตรวจราชการในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมผู้บริหารในพื้นที่ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปในการดังกล่าวด้วย หลังจากเสร็จสิ้นรับฟังการบรรยายดังกล่าว ปลัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การตั้งป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด การใช้เงินกองทุนพิทักษ์ป่า เงินสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การสร้างความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดใช้กระดาษ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำร่องใช้กระดาษรีไซเคิล 100% การใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน การทวงคืนผืนป่า มติ ครม.เกี่ยวกับป่าชายเลน
          ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการนำเสนอเกาะกระ เป็นพื้นที่คุ้มครอง และกรณีก้นบุหรี่ชายหาด จะใช้ประกาศตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ใน 12 จังหวัด 15 หาดและนอกจากนี้ยังได้แจ้งผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเรื่องการสนับสนุนเรือ ทุ่นผูกเรือ และการอบรมนักดำน้ำด้วย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเสริมในเรื่องก้นกรองบุหรี่ ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยยากเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทิ้งท้ายด้วย

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
อทช. ลงพื้นที่หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง สำรวจความพร้อมก่อนประกาศเป็นชายหาดปลอดบุหรี่

อทช. ลงพื้นที่หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง สำรวจความพร้อมก่อนประกาศเป็นชายหาดปลอดบุหรี่
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่นำร่อง

ทช.ตรวจความพร้อมจัดงาน MOU โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง

ทช.ตรวจความพร้อมจัดงาน MOU โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เดินทางมาตรวจความพร้อม ในการจัดพิธีลงนามบันทึก

ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์

ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.

ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบการ

ทช.ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทช.ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงฯ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us