การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ปลัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

  • 05-10-2017
  • View: 78

          วันนี้ (5 ต.ค.60 ) เวลา 08.45 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปก.ทส.) เดินทางไปตรวจราชการในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมผู้บริหารในพื้นที่ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปในการดังกล่าวด้วย หลังจากเสร็จสิ้นรับฟังการบรรยายดังกล่าว ปลัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การตั้งป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด การใช้เงินกองทุนพิทักษ์ป่า เงินสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การสร้างความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดใช้กระดาษ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำร่องใช้กระดาษรีไซเคิล 100% การใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน การทวงคืนผืนป่า มติ ครม.เกี่ยวกับป่าชายเลน
          ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการนำเสนอเกาะกระ เป็นพื้นที่คุ้มครอง และกรณีก้นบุหรี่ชายหาด จะใช้ประกาศตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ใน 12 จังหวัด 15 หาดและนอกจากนี้ยังได้แจ้งผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเรื่องการสนับสนุนเรือ ทุ่นผูกเรือ และการอบรมนักดำน้ำด้วย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเสริมในเรื่องก้นกรองบุหรี่ ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยยากเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทิ้งท้ายด้วย

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ.2560

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา
ประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการศึกษาและประเมินขีดความสามารถ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us