เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ปลัด ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

  • 05-10-2017
  • View: 115

          วันนี้ (5 ต.ค.60 ) เวลา 08.45 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปก.ทส.) เดินทางไปตรวจราชการในท้องที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมผู้บริหารในพื้นที่ ได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปในการดังกล่าวด้วย หลังจากเสร็จสิ้นรับฟังการบรรยายดังกล่าว ปลัดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายในประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ การตั้งป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด การใช้เงินกองทุนพิทักษ์ป่า เงินสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การสร้างความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดใช้กระดาษ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำร่องใช้กระดาษรีไซเคิล 100% การใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน การทวงคืนผืนป่า มติ ครม.เกี่ยวกับป่าชายเลน
          ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการนำเสนอเกาะกระ เป็นพื้นที่คุ้มครอง และกรณีก้นบุหรี่ชายหาด จะใช้ประกาศตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ใน 12 จังหวัด 15 หาดและนอกจากนี้ยังได้แจ้งผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเรื่องการสนับสนุนเรือ ทุ่นผูกเรือ และการอบรมนักดำน้ำด้วย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ จากนั้นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเสริมในเรื่องก้นกรองบุหรี่ ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยยากเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทิ้งท้ายด้วย

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
กรมทะเล มุ่งเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม จริยธรรม

กรมทะเล มุ่งเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม จริยธรรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเล...

ทช.ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาว อ.สิชล

ทช.ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาว อ.สิชล
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันหาแนวทาง...

อธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมเตรียมพื้นที่เปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์

อธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมเตรียมพื้นที่เปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วย...

ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)

ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมผู้บริหาร...

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมในโครงการ พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตภายในหน่วยงาน...

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖