การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ปลัด ทส. ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย หน่วยงาน ทช.

  • 05-10-2017
  • View: 127

          วันนี้ ( 5 ต.ค.60) เวลา 10.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปก.ทส.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมดังกล่าวเริ่มต้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ที่ 2 ซึ่งหลังการตรวจเยี่ยมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปลูกต้นจิกทะเล ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 44 ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ติดกันพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปจากหัวหน้าสถานีฯ ในเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ทั้งเรือง การจัดพื้นที่ทำกิน การปลูกป่าชายเลน การเพาะพันธุ์กล้าไม้ และบรรยายสรุปต่อด้วย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมฯ เกี่ยวกับภารกิจในเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน นักเรียน ประชาชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น


          ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายและข้อคิดในเรื่องการสร้างองค์ความรู้ให้คนในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องรับรู้ประโยชน์ของทรัพยากรก่อน การจัดที่ดินทำกินต้องมีความสมดุลกันระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ เรื่องการปลูกพันธุ์ไม้อื่นๆนอกจากโกงกาง นอกจากนี้นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวถึงการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน โดยขณะนี้ กำลังจัดการประมูล หากดำเนินการเสร็จจะพิจารณาจัดสรรตาม ความจำเป็นต่อไป นอกจากนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ฝากให้หน่วยงานเร่งดำเนินการในเรื่องป่าในเมือง ตลาดนัดชุมชน ทิ้งท้ายด้วย

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ.2560

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา
ประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการศึกษาและประเมินขีดความสามารถ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us