เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ปลัด ทส. ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบาย หน่วยงาน ทช.

  • 05-10-2017
  • View: 169

          วันนี้ ( 5 ต.ค.60) เวลา 10.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ปก.ทส.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมดังกล่าวเริ่มต้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ที่ 2 ซึ่งหลังการตรวจเยี่ยมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปลูกต้นจิกทะเล ในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 44 ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ติดกันพร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปจากหัวหน้าสถานีฯ ในเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ทั้งเรือง การจัดพื้นที่ทำกิน การปลูกป่าชายเลน การเพาะพันธุ์กล้าไม้ และบรรยายสรุปต่อด้วย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมฯ เกี่ยวกับภารกิจในเรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน นักเรียน ประชาชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น


          ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายและข้อคิดในเรื่องการสร้างองค์ความรู้ให้คนในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องรับรู้ประโยชน์ของทรัพยากรก่อน การจัดที่ดินทำกินต้องมีความสมดุลกันระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ เรื่องการปลูกพันธุ์ไม้อื่นๆนอกจากโกงกาง นอกจากนี้นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวถึงการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน โดยขณะนี้ กำลังจัดการประมูล หากดำเนินการเสร็จจะพิจารณาจัดสรรตาม ความจำเป็นต่อไป นอกจากนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ฝากให้หน่วยงานเร่งดำเนินการในเรื่องป่าในเมือง ตลาดนัดชุมชน ทิ้งท้ายด้วย

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
กรมทะเล มุ่งเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม จริยธรรม

กรมทะเล มุ่งเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม จริยธรรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเล...

ทช.ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาว อ.สิชล

ทช.ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาว อ.สิชล
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันหาแนวทาง...

อธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมเตรียมพื้นที่เปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์

อธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมเตรียมพื้นที่เปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วย...

ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)

ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมผู้บริหาร...

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมในโครงการ พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตภายในหน่วยงาน...

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖