งานประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบามศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสอนของพ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.หารือจัดทำแผนรายจ่ายงบประมาณ 2562

  • 06-10-2017
  • View: 76

          เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ ได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญ ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขานุการกรม ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มขึ้นตรงกับอธิบดี ณ ห้องประชุมลำแพนชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงวาระการจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงให้ในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งในที่ประชุม ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเรื่องสำคัญๆที่ติดตามความคืบหน้าและมอบหมาย ได้แก่ เรื่อง AO ทวงคืนผืนป่า  IUU การประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ การประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่ง หญ้าทะเล ปะการัง การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ขยะทะเล ปะการังเทียม และในประเด็นที่เร่งด่วนในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและอำเภอ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สั่งการให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2560

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
อทช. ลงพื้นที่หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง สำรวจความพร้อมก่อนประกาศเป็นชายหาดปลอดบุหรี่

อทช. ลงพื้นที่หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง สำรวจความพร้อมก่อนประกาศเป็นชายหาดปลอดบุหรี่
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่นำร่อง

ทช.ตรวจความพร้อมจัดงาน MOU โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง

ทช.ตรวจความพร้อมจัดงาน MOU โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เดินทางมาตรวจความพร้อม ในการจัดพิธีลงนามบันทึก

ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์

ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.

ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบการ

ทช.ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทช.ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงฯ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us