เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.ลงพื้นที่พบปะข้าราชการ และชาวประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

  • 09-10-2017
  • View: 205

          เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2560 ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 13 อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อม นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางพบปะและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งในพื้นที่อำเภอท่าฉางและอำเภอไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 300 คน พร้อมกล่าวชื่นชมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่ช่วยกันรักษาป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์จนเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำทุกประเภท ทำให้ทรัพยากรชายทะเลกลับมาสมบูรณ์จนติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งต่างยืนยันว่าทุกคนเดินตามกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.9 )และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่จะรักและหวงแทนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ยาวนานสืบไปโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลัก

          พร้อมกันนี้ชาวบ้านและเยาวชนนักเรียนในชุมชนได้นำของที่ระลึกและดอกกุหลาบมอบให้กับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ให้การสนับสนุน ก่อนจะพาไปปลูกต้นไม้ ชมแปลงเพาะพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและชมแปลงเพาะพันธุ์ปูแสมของกลุ่มอนุรักษ์เพิ่มปริมาณปูเปี้ยวท่าฉาง ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งได้ช่วยกันเพาะพันธุ์ให้ขยายตามธรรมชาติและหากชาวบ้านต้องการนำไปประกอบอาหารก็สมารถมาจับไปได้คิดราคากิโลกรัมละ 80 บาท ห้ามจับตัวที่กำลังไข่และขยายพันธุ์ โดยนำรายได้ดังกล่าวช่วยกันพัฒนาและขยายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างอื่นต่อไป

          นอกจากนั้นนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการ”ป่าในเมือง”ณ บ้านแหลมโพธิ์ ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพุมเรียงและเป็นพื้นที่ในเขตตัวเมืองหรือชุมชน ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลจนสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อีกแห่งหนึ่งของ อ.ไชยา ซึ่งสภาพป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
กรมทะเล มุ่งเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม จริยธรรม

กรมทะเล มุ่งเป็นต้นแบบองค์กรคุณธรรม จริยธรรม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเล...

ทช.ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาว อ.สิชล

ทช.ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาว อ.สิชล
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันหาแนวทาง...

อธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมเตรียมพื้นที่เปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์

อธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมเตรียมพื้นที่เปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการป่าในเมืองบ้านห้วย...

ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)

ทช.ประชุมหารือผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ส่วนกลาง)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมผู้บริหาร...

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ทช.จัดโครงการพบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมในโครงการ พบพระ พบธรรม ในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตภายในหน่วยงาน...

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖