การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.ลงพื้นที่พบปะข้าราชการ และชาวประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

  • 09-10-2017
  • View: 159

          เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2560 ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 13 อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อม นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางพบปะและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งในพื้นที่อำเภอท่าฉางและอำเภอไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 300 คน พร้อมกล่าวชื่นชมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่ช่วยกันรักษาป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์จนเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำทุกประเภท ทำให้ทรัพยากรชายทะเลกลับมาสมบูรณ์จนติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งต่างยืนยันว่าทุกคนเดินตามกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.9 )และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่จะรักและหวงแทนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ยาวนานสืบไปโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลัก

          พร้อมกันนี้ชาวบ้านและเยาวชนนักเรียนในชุมชนได้นำของที่ระลึกและดอกกุหลาบมอบให้กับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ให้การสนับสนุน ก่อนจะพาไปปลูกต้นไม้ ชมแปลงเพาะพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและชมแปลงเพาะพันธุ์ปูแสมของกลุ่มอนุรักษ์เพิ่มปริมาณปูเปี้ยวท่าฉาง ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งได้ช่วยกันเพาะพันธุ์ให้ขยายตามธรรมชาติและหากชาวบ้านต้องการนำไปประกอบอาหารก็สมารถมาจับไปได้คิดราคากิโลกรัมละ 80 บาท ห้ามจับตัวที่กำลังไข่และขยายพันธุ์ โดยนำรายได้ดังกล่าวช่วยกันพัฒนาและขยายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างอื่นต่อไป

          นอกจากนั้นนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการ”ป่าในเมือง”ณ บ้านแหลมโพธิ์ ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพุมเรียงและเป็นพื้นที่ในเขตตัวเมืองหรือชุมชน ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลจนสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อีกแห่งหนึ่งของ อ.ไชยา ซึ่งสภาพป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทช.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560

ทช.เตรียมความพร้อมแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2560
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ.2560

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

รองฯ โสภณ ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมง

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำถนนเลียบชายหาดพัทยา
ประชุมการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว

ทช.ร่วมประเมินขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว
ร่วมประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการศึกษาและประเมินขีดความสามารถ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us