งานประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบามศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสอนของพ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวสาร ทช.

ทช.ลงพื้นที่พบปะข้าราชการ และชาวประมงพื้นบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี

  • 09-10-2017
  • View: 104

          เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2560 ที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 13 อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อม นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางพบปะและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งในพื้นที่อำเภอท่าฉางและอำเภอไชย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 300 คน พร้อมกล่าวชื่นชมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่ช่วยกันรักษาป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์จนเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำทุกประเภท ทำให้ทรัพยากรชายทะเลกลับมาสมบูรณ์จนติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งต่างยืนยันว่าทุกคนเดินตามกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง ร.9 )และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่จะรักและหวงแทนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ยาวนานสืบไปโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเป็นหลัก

          พร้อมกันนี้ชาวบ้านและเยาวชนนักเรียนในชุมชนได้นำของที่ระลึกและดอกกุหลาบมอบให้กับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ให้การสนับสนุน ก่อนจะพาไปปลูกต้นไม้ ชมแปลงเพาะพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและชมแปลงเพาะพันธุ์ปูแสมของกลุ่มอนุรักษ์เพิ่มปริมาณปูเปี้ยวท่าฉาง ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งได้ช่วยกันเพาะพันธุ์ให้ขยายตามธรรมชาติและหากชาวบ้านต้องการนำไปประกอบอาหารก็สมารถมาจับไปได้คิดราคากิโลกรัมละ 80 บาท ห้ามจับตัวที่กำลังไข่และขยายพันธุ์ โดยนำรายได้ดังกล่าวช่วยกันพัฒนาและขยายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างอื่นต่อไป

          นอกจากนั้นนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการ”ป่าในเมือง”ณ บ้านแหลมโพธิ์ ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพุมเรียงและเป็นพื้นที่ในเขตตัวเมืองหรือชุมชน ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลจนสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อีกแห่งหนึ่งของ อ.ไชยา ซึ่งสภาพป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก

      

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
อทช. ลงพื้นที่หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง สำรวจความพร้อมก่อนประกาศเป็นชายหาดปลอดบุหรี่

อทช. ลงพื้นที่หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง สำรวจความพร้อมก่อนประกาศเป็นชายหาดปลอดบุหรี่
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่นำร่อง

ทช.ตรวจความพร้อมจัดงาน MOU โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง

ทช.ตรวจความพร้อมจัดงาน MOU โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เดินทางมาตรวจความพร้อม ในการจัดพิธีลงนามบันทึก

ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่

ทช.ประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์

ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.

ทช.ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย รมว.ทส.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบการ

ทช.ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทช.ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงฯ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us