DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

  • 4 ธ.ค. 2558
  • 1837

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : สังกัดสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

 

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1090