พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต
รัชกาลที่ 10
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

  • 04-12-2558
  • View: 1,373

 

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน : สังกัดสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน