การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
 • เดือน/ปีที่พิมพ์ มกราคม 2560
 • ISBN -
 • บทนำ ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
  - ปลาฉลามวาฬ whaleshark
  - ปลากระเบนราหู mantaray
  - ปลากระเบนปีศาจ devil ray
  - ปลาฉนาก sawfish
  - ปลาโรนิน bowmouthguitarfish
  - ปลาฉลามเสือดาว leopardshark

  English Version : Click here to Download
 • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 • หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 • สำนักพิมพ์ -
 • หมวดหมู่หนังสือ สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)
 • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 522 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖