การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน Box jellyfish กับ Portuguese man-of-war
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ ตุลาคม 2557
  • ISBN 978-616-361-506-0
  • บทนำ พิษของแมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนหัวขวด มีฤทธิ์ถึงตายได้เหมือนกัน อีกทั้งผู้เขียนยังพบว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนจำนวนมากกว่าที่คิด การปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดตายสูงมาก อีกทั้งเป็นวิธีง่ายๆ ต้นทุนต่ำ แต่ในทางกลับกันการช่วยเหลือที่ผิดวิธีนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเพิ่มโอกาสตายมากขึ้น
  • จำนวนที่พิมพ์ 500 เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ และ ดอกเตอร์ แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
  • หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  • สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 634 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖