การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
STATUS AND CONSERVATION OF FRESHWATER POPULATIONS OF IRRAWADDY DOLPHINS
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ พฤษภาคม 2550
  • ISBN -
  • บทนำ Several populations of Irrawaddy dolphins have been recorded in both the west and east coasts of Thailand. The population sizes range from one to fifteen individuals. The only freshwater population was found in Songkhla Lake.
  • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ Kongkiat Kittiwattanawong, Supot Chantraporsyl, Santi Ninwat and Somserm Chooruk
  • หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  • สำนักพิมพ์ Wildlife Conservation Society
  • หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 279 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖