การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบเห็น ปลาฉลามวาฬ
 • เดือน/ปีที่พิมพ์ มิถุนายน 2560
 • ISBN -
 • บทนำ ข้อควรปฏิบัติ เมื่อพบเห็นปลาฉลามวาฬ
  "ลดความเร็วเรือ ลดเสียงให้เบา เข้าชมทีละลำ
  ไม่สัมผัสตัวสัตว์ รักษาระยะห่าง ถ่ายภาพติดตาม ว่ายน้ำดูช้าๆ"

  ข้อมูลจาก : โครงการสำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก โดยการพัฒนาเครือข่ายแจ้งเห็นข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
 • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ ศูนย์สารสนเทศ ทช.
 • หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • สำนักพิมพ์ -
 • หมวดหมู่หนังสือ สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)
 • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 833 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖