การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
 • เดือน/ปีที่พิมพ์ เมษายน 2560
 • ISBN -
 • บทนำ ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ชายฝั่งทะเลประเทศไทยเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การขาดตะกอนสะสมเนื่องจากสิ่งก่อสร้างขวางกั้นทางน้ำ ไม่สามารถชดเชยตะกอนชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้เพียงพอ ทำให้เมื่อถึงฤดูมรสุมหรือมีคลื่นลมมากระทบชายฝั่งก็จะพาตะกอนออกไปจากชายฝั่ง และเกิดผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุนี้จึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งขึ้น เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของปรากฎการณ์ธรรมชาติ เพื่อใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม

  Click ที่นี่ เพื่อเข้าใช้งานระบบ
 • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
 • ผู้เขียน/บรรณาธิการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 • หน่วยงาน อื่นๆ
 • สำนักพิมพ์ -
 • หมวดหมู่หนังสือ การบริหารจัดการทรัพยากรฯ
 • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 546 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖