DMCR MULTIMEDIA

ทช.ร่วมวิ่งพิทักษ์ป่า (2560)

  • 1 ส.ค. 2560
  • 177

" ทช.ร่วมวิ่งพิทักษ์ป่า ๒๕๖๐ " วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่าเขาใหญ่มินิมาราธอน บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครั้งที่ 1 “KHAO YAI RUN FOR RANGER MINIMARATHON 2017” วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา