DMCR MULTIMEDIA

ทข.ร่วมสวนสนาม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (2560)

  • 1 ส.ค. 2560
  • 188

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 60 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 2560 (World Ranger Day) เพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้เป็นหัวใจหลักในการทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า ซึ่งการให้ความสำคัญกับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เป็นวิธีการหนึ่ง ที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รำลึกถึงคุณงามความดี การทำงานที่เสียสละ ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ด้านการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว เข้าร่วมสวนสนามกับ กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ อีกด้วย