DMCR MULTIMEDIA

อทช.เข้าร่วมเสนอโครงการสวนป่าประชารัฐ 2560

  • 22 ก.ย. 2560
  • 122

"อทช. เข้าร่วมนำเสนอโครงการสวนป่าประชารัฐ " (2560) พร้อมร่วมคพ.ทำพิธีเปิดศูนย์ควบคุมมลพิษ และตรวจเยี่ยม สบทช. วันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง/ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง/ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง