กลับไปยังรายกระดาน โพสต์ใหม่

ทช. จัดอบรมเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ การบันทึกรายงานการประชุม


ทช. จัดอบรมเสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ การบันทึกรายงานการประชุม
กลับหน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์ข่าว

ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 5-9 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารบี)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-1299 โทรสาร 0-2143-9249


ติดต่อผู้ดูแล / แจ้งปัญหาการใช้งาน : webmaster@dmcr.go.thศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กลับไปยังรายกระดาน ตอบกลับ โพสต์ใหม่