รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบำรุงรักษาแม่ไม้และเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
 
ภาพปกหนังสือ คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

   

เดือน/ปีที่พิมพ์  

ไม่ระบุเดือน -000

   

ISBN  

-

   

บทนำ 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจะต้องคำนึงถึงการเอื้อประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยต้องมีแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทรัพยากรนั้นสามารถถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ยาวนานที่สุด แต่บ่อยครั้งที่พบว่าทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ประโยชน์อย่างไม่ระมัดระวัง ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมและนำไปสู่ความสิ้นสภาพของทรัพยากรนั้น

   

จำนวนที่พิมพ์  

0 เล่ม

   

ผู้เขียน/บรรณาธิการ  

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

   

หน่วยงาน  

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

   

สำนักพิมพ์  

-

   

หมวดหมู่หนังสือ 

กลุ่มทรัพยากรหลักทางทะเลและชายฝั่ง/ป่าชายเลน

   

มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน  718   คน

 

อ่านหนังสือ             Download