7 สิงหา ร่วมออกเสียงประชามติ
เชิญชวนประดับธงและตราสัญลักษณ์
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
7เขต
พรบ. ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
Loader

ระบบกำลังประมวลผล..
Loader

ระบบกำลังประมวลผล..
Loader

ระบบกำลังประมวลผล..
  • ข่าวสารราชการ
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวพิเศษ/ทุน กพ.
  • งานบริการประชาชน
Loader

ระบบกำลังประมวลผล..
Loader

ระบบกำลังประมวลผล..
Loader

ระบบกำลังประมวลผล..
Loader

ระบบกำลังประมวลผล..
Loader

ระบบกำลังประมวลผล..
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โหวต โหวต
พระราชบัญญัติกรม ทช.
เข้าห้องสมุด ทช. เข้าห้องสมุด ทช.
Loader

ระบบกำลังประมวลผล..
  • เสียงสื่อสารบ้าน ทช.
  • โปสเตอร์
  • สารคดีออนไลน์
 

การประชุม
ประธานการประชุม นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที..

 

โครงการอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559
ณ พื้นที่ จ.กระบี่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการ/ท่านรองผู้ว่าราชการ และข้าราชการชั้นผู้..

 

ส่วนรักษาผลประโยชน์ทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559
จัดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจ..