ข่าวสารสนเทศ

กรม ทช. คลอดตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK Version 1.0)

เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกรม ทช. โดยมี 6 เมนูหลัก ได้แก่ 1. หน้าหลัก (Main Menu) 2. องค์ความรู้ ทช. (KM) 3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS) 4. สื่อ ทช. (Multimedia) 5. เกมส์ (Game) 6...

อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 33 รายการ