เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
อพ.สธ. - ทช.
ประกาศที่ อพ.สธ. 51/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2564

19-07-2560 | จำนวนดาวน์โหลด 32
ประกาศที่ อพ.สธ. 53/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ.

1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

20-07-2560 | จำนวนดาวน์โหลด 13
ประกาศที่ อพ.สธ. 31/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - ทช.

18 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

20-07-2560 | จำนวนดาวน์โหลด 52

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖