รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6

 ปฏิทินกำหนดการ 

1 ธันวาคม 2560     เปิดรับลงทะเบียนส่งบทความวิชาการ
15 ธันวาคม 256     เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
28 กุมภาพันธ์ 2561     วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม
15 พฤษภาคม 2561     วันสุดท้ายของการปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
18-20 มิถุนายน 2561     ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

 

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖