สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช.
ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ

เปิดรับสมัครนักดำน้ำอาสามัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 1

วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ณ สถานที่เรียนสระว่ายน้ำหมู่บ้านผาสุก พัฒนาการ 63 และสอบสถานที่จริง ณ ทะเลพัทยา

ดาวโหลดน์ใบสมัครตาม Link : ใบรับสมัคร

กรอกรายละเอียดส่งมาได้ที่ OMCRC@hotmail.com หรือ Fax : 0-2143-9263

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 0-2141-1337 และ 0-2141-1348

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us