DMCR NEWS

โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ
โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ
พื้นที่ดำเนินการ
ลำดับที่ จังหวัด ท้องที่ เนื้อที่ (ไร่)
 1  ระยอง  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง   1,000
 2  ระยอง    ต.ปากน้ำ และ ต.เนินพระ อ.เมือง   500
 3  ชลบุรี   หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมือง   60
 4  ฉะเชิงเทรา  หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง  30
 5  สมุทรสงคราม  บ้านปากมาบ หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง  90
 6  เพชรบุรี  บ้านคลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ   54
 7  เพชรบุรี  บ้านทรายเม็ดแรก ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม   250
 8  ประจวบคีรีขันธ์  บ้านคลองชายธง ต.บ่อนอก อ.เมือง   411
 9  สุราษฎร์ธานี  บ้านปากกระแดะ ม.7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์   320
 10  สุราษฎร์ธานี  บ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา   400
 11  สุราษฎร์ธานี  บ้านห้วยทรัพย์ ม.4 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน   600
 12  นครศรีธรรมราช  หมู่ที่ 7 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา   3,000
 13  สงขลา  หมู่ที่ 8 ต.พะวง อ.เมือง  27
 14  ปัตตานี  บ้านรูสะมิแล หมู่ที่ 1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง  525
 15  ระนอง  หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ ต.บางนอน ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง   2,080
 16  พังงา  บ้านวังหม้อแกง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง   700
 17  ภูเก็ต  หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมือง   20
 18  กระบี่  ต.ปากน้ำ อ.เมือง  180
 19  ตรัง  หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ต.ทุ่งกระบือ และหมู่ที่ 10 ต.ทุ่งค่าย   อ.ย่านตาขาว   200
 20  สตูล  หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง   100
รวม 10,547