สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช.
ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (GFMIS)
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (12 ม.ค.61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (12 ม.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 9 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 15-01-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (5 ม.ค 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม61 ทช (5 ม.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 6 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 15-01-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (29 ธ.ค.60)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม61 ทช (29 ธค 60)

ผู้เยี่ยมชม 14 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-01-2561
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561 (ประจำเดือนธันวาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 13 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-01-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม61 ทช (22ธค60)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม61 ทช (22ธค60)

ผู้เยี่ยมชม 36 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 09-01-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปมุ61 ทช (15ธค60)

สรุปผลเบิกจ่าย งปมุ61 ทช (15ธค60)

ผู้เยี่ยมชม 15 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 09-01-2561
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561 (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 44 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-12-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561 (ประจำเดือนตุลาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 33 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 21-11-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนกันยายน)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 86 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 04-10-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนสิงหาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 106 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-09-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนกรกฎาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 126 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-08-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนมิถุนายน)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 116 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-08-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 186 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-07-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนเมษายน)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 200 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-07-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนมีนาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 193 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 05-04-2560

จากจำนวนทั้งหมด 29 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us