วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (GFMIS)
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 21 พ.ค. 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 21 พ.ค. 61)

ผู้เยี่ยมชม 2 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 22-05-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 15 พ.ค. 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 15 พ.ค. 61)

ผู้เยี่ยมชม 7 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 16-05-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 7 พ.ค.61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 7 พ.ค.61)

ผู้เยี่ยมชม 10 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 08-05-2561
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561 (ประจำเดือนเมษายน)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ผู้เยี่ยมชม 14 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-05-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 30 เม.ย. 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 30 เม.ย. 61)

ผู้เยี่ยมชม 14 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-05-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 23 เม.ย 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 23 เม.ย 61)

ผู้เยี่ยมชม 31 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-04-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (17 เม.ย 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 (17 เม.ย 61)

ผู้เยี่ยมชม 22 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 17-04-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 9 เม.ย 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 9 เม.ย 61)

ผู้เยี่ยมชม 20 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 10-04-2561
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561 (ประจำเดือนมีนาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ผู้เยี่ยมชม 35 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-04-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 2 เม.ย 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 2 เม.ย 61)

ผู้เยี่ยมชม 28 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-04-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 26 มี.ค 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 26 มี.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 42 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 26-03-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 19 มี.ค 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 19 มี.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 42 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 20-03-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 12 มี.ค 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 12 มี.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 41 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 16-03-2561
สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 5 มี.ค 61)

สรุปผลเบิกจ่าย งปม. 61 ( 5 มี.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 61 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 06-03-2561
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2561 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้เยี่ยมชม 64 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 05-03-2561

จากจำนวนทั้งหมด 51 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖