งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย
การประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (GFMIS)
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนกันยายน)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 52 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 04-10-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนสิงหาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 58 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-09-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนกรกฎาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 82 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-08-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนมิถุนายน)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 86 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-08-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 138 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-07-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนเมษายน)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 151 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 03-07-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนมีนาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 144 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 05-04-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์)

รายงานผลเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้เยี่ยมชม 215 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-03-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนมกราคม)

รายงานผลเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 245 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-02-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนธันวาคม)

รายงานผลเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ผู้เยี่ยมชม 257 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 04-01-2560
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

รายงานผลเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ผู้เยี่ยมชม 164 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-12-2559
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2560 (ประจำเดือนตุลาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค 2559

ผู้เยี่ยมชม 217 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 10-11-2559
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2559 (ประจำเดือนกันยายน)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559

ผู้เยี่ยมชม 236 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-10-2559
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2559 (ประจำเดือนสิงหาคม)

รายงานผลการเบิกจ่าย GF ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2559

ผู้เยี่ยมชม 242 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-09-2559
ผลการเบิกจ่ายประจำปี 2559 (ประจำเดือนกรกฎาคม)

รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณรายสำนัก ณ วันที่ 31 ก.ค. 2559

ผู้เยี่ยมชม 254 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 01-08-2559

จากจำนวนทั้งหมด 21 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us