งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย
การประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
คำสอนของพ่อ
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
สรุปผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 157 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 31-07-2560
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน มิถุนายน 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 85 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 21-07-2560
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 53 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 21-07-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 281 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 177 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ผู้เยี่ยมชม 103 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 86 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559

ผู้เยี่ยมชม 74 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ผู้เยี่ยมชม 109 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559

ผู้เยี่ยมชม 71 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

ผู้เยี่ยมชม 73 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559

ผู้เยี่ยมชม 73 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนกรกฏาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนกรกฏาคม 2559

ผู้เยี่ยมชม 74 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ผู้เยี่ยมชม 781 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 04-07-2559
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ผู้เยี่ยมชม 325 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 04-07-2559

จากจำนวนทั้งหมด 73 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us