วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
สรุปผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก งปม.61 (ณ 30 เมษายน 61)

สรุปผลการปฏิบัติงานการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก ทช. งปม.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 60- 30 เม.ย 61)

ผู้เยี่ยมชม 9 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 11-05-2561
รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก งปม.61 (ณ 31 มี.ค.61)

สรุปผลการปฏิบัติงานการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก ทช. งปม.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 60- 31 มี.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 22 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 18-04-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 28 ก.พ. 61

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ 28 ก.พ. 61

ผู้เยี่ยมชม 69 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 19-03-2561
รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก งปม.61 (ณ 28 ก.พ.61)

สรุปผลการปฏิบัติงานการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก ทช. งปม.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 60- 28 ก.พ. 61)

ผู้เยี่ยมชม 56 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 16-03-2561
รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก งปม.61 (ณ 31 ม.ค 61)

สรุปผลการปฏิบัติงานการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก ทช. งปม.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 60- 31 ม.ค 61)

ผู้เยี่ยมชม 67 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12-02-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561 กรม ทช.

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 ข้อมูลระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2560 -31 มกราคม 2561

ผู้เยี่ยมชม 94 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 31-01-2561
รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก งปม.61 (ณ 31 ธ.ค.60)

สรุปผลการปฏิบัติงานการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก ทช. งปม.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.60)

ผู้เยี่ยมชม 92 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 30-01-2561
รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก งปม.61 (ณ 30 พ.ย 60)

สรุปผลการปฏิบัติงานการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก ทช. งปม.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย.60)

ผู้เยี่ยมชม 66 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 30-01-2561
รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก งปม.61 (ณ 31 ต.ค 60)

สรุปผลการปฏิบัติงานการจับกุมดำเนินคดีและสถานการณ์สัตว์ทะเลหายาก ทช. งปม.61 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. - 31 ต.ค.60)

ผู้เยี่ยมชม 63 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 30-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ของกรม ทช.

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 86 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 31-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ของกรมทช.

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ข้อมูลระหว่างวันที่1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 79 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 31-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ของกรม ทช.

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม- 30 ตุลาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 75 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 31-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 81 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 19-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 55 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 19-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 320 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 31-07-2560

จากจำนวนทั้งหมด 87 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖