สมัครดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ฯ
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช.
ปั่นวิ่ง รวมใจรักษ์โลมา ตราด
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
ของขวัญปีใหม่ ทช. เครือข่าย ทช. 2
DMCR Application
รัชกาลที่ 10
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
สรุปผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ของกรม ทช.

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 31 ธ.ค.60

ผู้เยี่ยมชม 4 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 19-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ของกรมทช

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ข้อมูลระหว่างวันที่1-30 พฤศจิกายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 2 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 19-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ของกรม ทช.

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 30 ต.ค. 2560

ผู้เยี่ยมชม 3 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 19-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 3 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 19-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 3 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 19-01-2561
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 239 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 31-07-2560
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน มิถุนายน 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 117 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 21-07-2560
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ที่มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการประจำปี 2560 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 83 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 21-07-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560

ผู้เยี่ยมชม 342 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 227 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ผู้เยี่ยมชม 131 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

ผู้เยี่ยมชม 106 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559

ผู้เยี่ยมชม 94 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ผู้เยี่ยมชม 146 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559

ผู้เยี่ยมชม 95 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 23-05-2560

จากจำนวนทั้งหมด 78 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Home    |    About Us    |    News    |    Career    |    Faq    |    Sitemap    |    Contact Us