หนังสือเวียน
เอกสารเผยแพร่
 • ความหลากหลายของใส้เดือนตัวกลมทะเลบริวณปากแม่น้ำท่าจีน.  

  ความหลากหลายของใส้เดือนตัวกลมทะเลบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน

  ความหลากหลายของใส้เดือนตัวกลมทะเลบริวณปากแม่น้ำท่าจีน.   ...อ่านต่อ
 • แผนที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร

  แผนที่

  แผนที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร ...อ่านต่อ
 • ศูนย์วิจัยฯ สมุทรสาคร ตั้งอยูี่่เลขที่ 120 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอร์เมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ทั้งหมด 450 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัย ฝั่งตะวันตก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง สมุทรสาคร มีเนื้อที่ 3,179 ไร่ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศ ป่าชายเลน และปากแม่น้ำท่าจีน ปัจจุบันดำเนินการก่อตั้งเป็นศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร

  ศูนย์วิจัยฯ สมุทรสาคร

  ศูนย์วิจัยฯ สมุทรสาคร ตั้งอยูี่่เลขที่ 120 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอร์เมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ทั้งหมด 450 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัย ฝั่งตะวันตก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง สมุทรสาคร มีเนื้อที่ 3,179 ไร่ เหมาะสำหรับเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศ ป่าชายเลน และปากแม่น้ำท่าจีน ปัจจุบันดำเนินการก่อตั้งเป็นศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร ...อ่านต่อ