สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)
เลขที่ 237 หมู่ 10 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

 

พันธุ์นกในป่าชายเลน ข้อมูลป่าชายเลน

  พันธุ์ไม้ป่าชายเลน     ข้อมูลไม้ป่าชายเลน
  สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
 

 

สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน

   
 
 
 
   

ปลาตีน

 

ปลากระจัง

 

หอยแครง

 
   
 
 
 
   

ปลาดุกทะเล

 

ปูเปรี้ยว

 

ปูเปรี้ยว

 
   
 
   
   

ปูก้ามดาบ ตัวผู้

 

ปูก้ามดาบ ตัวเมีย

 

ตัวเงิน ตัวทอง

 
   
 
   
   

ลิงแสม

  ปูแสม   แมงดา