สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)
เลขที่ 237 หมู่ 10 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

 

พันธุ์นกในป่าชายเลน ข้อมูลป่าชายเลน

 
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน     ข้อมูลไม้ป่าชายเลน
  สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
 

 

พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

   
 
 

ต้นแสมทะเล

Avicennia marina

 

ต้นแสมขาว

Avicennia alba

 

ต้นแสมดำ

Avicennia officinalis

 
 
 
 
 

ต้นโกงกางใบเล็ก

Rhizophora apiculata

 

ต้นโกงกางใบใหญ่

Rhizophora mucronata

 

ต้นจาก

Nypa fruticans Wurmb

 
 
 
   
 

ต้นจิกทะเล

Barringtonia asiatica

 

ต้นชะเลือด

Premna obtusifolia

 

ต้นแดงน้ำ

Amoora cucullata Roxb

 
 
 
   
 

ต้นตะบัน

Xylocarpus rumphi

 

ต้นตะบูนขาว

Xylocarpus granatum

 

ต้นตะบูนดำ

Xylocarpus moluccensis

 
 
     
 

ต้นตาตุ่มทะเล

Excoecariaagallocha

 

ต้นตีนเป็ดทะเล

Cerbera odollam Gaertner

 

ต้นถั่วขาว

Bruguirra cylindrica

 
 
     
 

ต้นถั่วดำ

Bruguiera parviflora

 

ต้นเถากระเพาะปลา

Fiulaysonia maritima

 

ต้นเถาตรุษ

 

 
 
     
 

ต้นเถาถอบแถบ

Derris trifotiata

 

ต้นเถามันแดง

 

 

ต้นเทพี

Caesalpinia

 
 
     
 

ต้นน้ำนอง

Brownlowia tersa

 

ต้นปรงทะเล

Acrostichum aureum

 

ต้นปรงหนู

Acrostichum speciosum

 
 
     
   

ต้นปอทะเล

Hibiscus tiliaceus

 

ต้นเป้ง

 

 

ต้นโปรงขาว

 

 
   
     
   

ต้นโปรงแดง

Ceriops tagal

 

ต้นฝาดดอกขาว

Luminitzera racemosa

 

ต้นฝาดดอกแดง

Luminitzera littorea

 
   
     
   

ต้นพังกาหัวสุมดอกขาว

Braguiera sexangula

 

ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง

Braguiera gymnorrhiza

 

ต้นโพธิ์ทะเล

Thespessia populnea

 
   
     
   

ต้นมะนาวผี

 

 

ต้นรังกะแท้

Kandelia candel

 

ต้นลำพู

Sonneratia caseoiaris

 
   
     
   

ต้นลำพูทะเล

Sonneratia

 

ต้นลำแพน

Sonneratia ovata

 

ต้นลำแพนทะเล

 

 
   
     
   

ต้นเล็บมือนาง

Aeqiceras corniculatum

 

ต้นสมอทะเล

Sapium indicam

 

ต้นสำมะง่า

Clerodendrum inerme

 
   
     
   

ต้นหงอนไก่ทะเล

Heritiera littara

 

ต้นหมัน

 

 

ต้นหยีทะเล

Derris indica

 
   
     
   

ต้นหลุมพอทะเล

Intsia bijuga

 

ต้นหวายลิง

Flagellaria indica

 

ต้นเหงือกปลาหมอเครือ

Acanthus volubilis

 
   
     
   

ต้นเหงือกปลาหมอดอกขาว

Acanthus ebracteatus

     

ต้นเหงือกปลาหมอดอกม่วง

Acanthus ilicifolius