DMCR CALENDAR

เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ทะเล ครั้งที่ 2

  • 12 ธ.ค. 2561
28 เม.ย.
2562

ช่วงเวลา :

04.30 น. - 10.00 น.

สถานที่ :

สวนสาธารณะแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ อ.เมือง จ.ระยอง

หน่วยงาน :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” ครั้งที่ 2 ในปี 2562 (Rayong Sea View Run for Ranger 2019)

ตามที่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้ปฏิบัติงานในการปกปักรักษาทรัพยากรของชาติอย่างเต็มกำลังสามารถ จึงได้ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้น สำหรับดูแล ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาผืนป่าที่ปฏิบัติหน้าหน้าที่อยู่ในสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรม “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 เมษายน 2562 (Rayong Sea View Run for Ranger 2019) เพื่อเป็นการหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยกย่องและให้เกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างเต็มความสามารถ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ซึ่งจากการจัดงานวิ่ง "เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 (Rayong Sea View Run for Ranger 2018) ที่ผ่านมา มีหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

 

กิจกรรมอื่น ๆ