DMCR CALENDAR

งานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ภาคเหนือ

  • 6 ก.พ. 2562
15 ก.พ.
2562
-
17 ก.พ.
2562

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ :

สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จ.แพร่

หน่วยงาน :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรม ทช. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด ทส. ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" จัดขึ้น 4 ภาค ดังนี้

#ภาคเหนือ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
@ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าจ.แพร่

#ภาคกลาง วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562
@ อุทยานมังกรสวรรค์จ.สุพรรณบุรี

#ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1-3 มีนาคม 2562
@ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

#ภาคใต้ วันที่ 8-10 มีนาคม 2562
@ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคใต้ (ค่ายวิภาวดีรังสิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมอื่น ๆ