DMCR CALENDAR

งานวันทะเลโลก ปัตตานี

  • 31 พ.ค. 2562
22 มิ.ย.
2562

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 12.00 น.

สถานที่ :

จ.ปัตตานี

หน่วยงาน :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งานวันทะเลโลก ปัตตานี

- หาดวาสุกรี ปัตตานี
          วันทะเลโลก World Ocean Day เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล

          ปัจจุบันทะเลในหลายแห่งถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงทำให้ทรัพยากรใต้น้ำเริ่มถูกทำลายและเกิดการสูญพันธ์ขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง คือ การหักพังของปะการังจากการที่นักท่องเที่ยวเดินหรือขึ้นไปเหยียบบนปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปชมแนวปะการัง และหลังจากพบว่า ขยะในทะเลส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือและเรือประมงตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหายาก ดังนั้นจึงมีการกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล เพื่อสิ่งมีชีวิตในรุ่นหลังโดยทุกคนต้องตระหนักถึงปัญหาขยะและการทำลายแนวปะการังอย่างจิงจัง และควรหยุดพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการเตือนสติว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาผลกระทบทางทะเลอย่างหนัก เช่น ผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน การใช้และทำลายทัพยากรทางทะเลจนหมดไป ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทะเล และปัญหาพื้นดินถูกแทนที่โดยทะเลซึ่งกำลังจะเป็นปัญหาที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

          ในปี 2562 กรม ทช. จัดงานวันทะเลโลกในหลายพื้นที่ตามจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย ภายใต้หัวข้อที่ว่า “Gender and The Ocean” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเก็บขยะชายหาด เก็บขยะใต้ทะเล กิจกรรมบนเวที และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น