DMCR CALENDAR

สัมมนาวิชาการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 18 มิ.ย. 2562
15 ส.ค.
2562
-
16 ส.ค.
2562

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ :

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์

หน่วยงาน :

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

-