DMCR CALENDAR

วันทะเลโลก 2565 : จ.สุราษฎร์ธานี

  • 19 พ.ค. 2565
8 มิ.ย.
2565

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ :

หาดนางกำ หมู่ที่ 10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน :

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

วันทะเลโลก 2565 : จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรม : กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
​          1. นิทรรศการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          2. ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (ปูม้า จำนวน 10 ล้านตัว)

​          3. ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 10 ตัว
​          4. เก็บขยะชายหาด
​          5. ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือ/เก็บขยะในแนวปะการัง/ปลูกปะการัง