DMCR CALENDAR

วันทะเลโลก 2565 : จ.สมุทรสาคร

  • 19 พ.ค. 2565
8 มิ.ย.
2565

ช่วงเวลา :

08.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ :

บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร (ติดแม่น้ำท่าจีน)

หน่วยงาน :

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 8 (สมุทรสาคร)

วันทะเลโลก 2565 : จ.สมุทรสาคร

กิจกรรม : กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
          1. ล่องเรือเก็บขยะในแม่น้ำท่าจีนโดยใช้ เรือทรัพยากรฯ 04 เรือทรัพยากรฯ 110 และ 310 พร้อมด้วยเรือคายัค จำนวน 10 ลำ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ รับผิดชอบ 3 จังหวัด เก็บขยะในพื้นที่คลองรอยต่อแม่น้ำท่าจีน

          2. ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ / ปลากะพงขาว จำนวน 99,999 ตัว
          3. จัดแสดงนิทรรศการด้านการอุรักษ์-ฟื้นฟูทรพยากร และการจัดการขยะทะเล จากหน่วยงานร่วม