DMCR NEWS

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีตกลงราคา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

  • 28 ต.ค. 2559
  • 318

ดาวน์โหลด

ราคากลาง ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
รายละเอียดงาน ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง