DMCR NEWS

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล โดยวิธีตกลงราคา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)

  • 28 ต.ค. 2559
  • 317

ดาวน์โหลด

ราคากลาง ศึกษาความเป็นกรดน้ำทะเล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
รายละเอียด ศึกษาความเป็นกรดน้ำทะเล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง