DMCR NEWS

2559-05-23 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7 พื้นที่

  • 20 ก.พ. 2560
  • 1,463

 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณ 7 พื้นที่ ได้แก่ 1. เกาะมันใน จ.ระยอง 2. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3. เกาะเหลี่ยม จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. เกาะไข่ จ.ชุมพร 5. เกาะราชาใหญ่ จ.ภูเก็ต 6. แหลมพันวา จ.ภูเก็ต 7. เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 7 พื้นที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 10.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 57

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง