DMCR NEWS

2559-05-23 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 443/2559

  • 3 มี.ค. 2560
  • 1,732

 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 443/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อ.เกาะยาว จ.พังงา

ดาวน์โหลด

2559-05-23 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 443/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่เกาะไข่ พังงา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.79 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง