DMCR NEWS

2559-07-11 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 610/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิิชอบในหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมภายใน

  • 23 มี.ค. 2560
  • 1,748
2559-07-11 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 610/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิิชอบในหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 610/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิิชอบในหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมภายใน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.68 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง