DMCR NEWS

2559-07-26 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 650/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิิชอบในหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 23 มี.ค. 2560
  • 1,748
2559-07-26 คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 650/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิิชอบในหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 650/2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิิชอบในหน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง